Xocavənd / 220 m²
Sumqayıt / 284 m²
Xan Sarayı / 400 m²
Xızı / 220 m²
Xaçmaz / 210 m²
Borçalı / 288 m²
İndia / 250 m²
Gəncə / 280 m²
Qəbələ / 240 m²
123456789