Ağ Saray / 384 m²
Dərbənd / 420 m²
Ləhiş Bağ / 210 m²
İzmir / 200 m²
Ordubad / 420 m²
Xan Kəndi / 306 m²
Odessa / 267 m²
Qazax / 310 m²
Mahaçqala / 220 m²
123456789